Banthaluen Provincial Police Station

พ.ต.อ.สมยา ด้วงเล็ก

ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน

วิสัยทัศน์ 

Vision of the police station

สถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อน

เป็นหน่วยงานสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

และก้าวหน้าในเทคโนโลยี

กิจกรรมสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลื่อน
พ.ต.อ.สมยา ด้วงเล็ก ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อนพร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.บ้านท่าเลื่อน ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา ณ วัดคิรีวิหาร พระอรามหลวง

ร่วมประชุมเทศบาล ต.ชำราก