ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พ.ต.อ.สมยา ด้วงเล็ก

ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน

พ.ต.ท.ชัยณรงค์ ผลสวัสดิ์

รอง ผกก.ป.สภ.บ้านท่าเลื่อน

พ.ต.ท.กฤตปณิธิ พุฒศิริ

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.บ้านท่าเลื่อน

พ.ต.ท.ธนันชัย ขำพึ่งตน

รอง ผกก.สส.สภ.บ้านท่าเลื่อน

พ.ต.ท.บุญช่วย แก้วมาลัย

สวป.สภ.บ้านท่าเลื่อน

พ.ต.ท.เติมศักดิ์ ผงทอง

สว.สส.สภ.บ้านท่าเลื่อน

พ.ต.ท.วีระชัย พรานอังกูร

สว.อก.สภ.บ้านท่าเลื่อน